jg.png

Vakantie Opvang

2,5 - 12  jaar

Visie & Missie

 

-“Happy Kidz” wil alle kidz en ouders HAPPY maken!

- Veilige en vertrouwde omgeving.
- Het Happy Kidz busje zorgt voor veilig vervoer.

- De inrichting van Happy Kidz is met veel zorg en liefde ingericht naar de wensen, interesses en behoefte van de 
kinderen.
- Overzichtelijke en duidelijke speelruimtes met voldoende prikkels en uitdagingen voor alle leeftijden zijn voorzien
met een boeiend en gevarieerd aanbod aan spelmateriaal en activiteiten, die educatief verantwoord
  zijn.

- Samen spelen leert uw kind ook doordat het de mogelijkheid krijgt te kiezen met wie hij wilt spelen: de
mate van BETROKKENHEID wordt hierdoor positief beïnvloed. Uw kind zal daardoor meer en langer samen
spelen en daardoor beter sociaal contact krijgen.

- Als uw kind ook de behoefte heeft om zich af en toe terug te trekken en even op zichzelf te zijn, kan het goed
in onze TV hoek.

- Er is ook een mooi afgezette hoekje om goed huiswerk te maken.

- Wij geven uw kind ook de ruimte voor zijn eigen ontwikkeling en zelfontplooiing, waardoor het gestimuleerd wordt in het nemen van zijn eigen initiatieven.

- Uw kind zal positief benaderd worden, gehoord worden en getroost worden.

- Het team bestaat uit vaste enthousiaste, deskundig en gediplomeerde begeleiders, die voldoen aan de vereisten
van Kind & Gezin. Hun passie voor kinderen is erg groot!

- Wij hechten waarde aan een goed en open contact tussende ouders en de begeleiders.

- Gezamenlijk gezellig eten onder toezicht.
- Poffertjes, pannenkoek en croque monsieur/ tosti zijn verkrijgbaar voor een klein prijsje.

- Er zijn 42 opvangplaatsen.

- Een tuin voor buitenactiviteiten.

- Happy Kidz kan voor de ouders, die in België hun kinderbijslag krijgen een fiscaal attest van K&G geven en
voor de ouders, die in Nederland hun kinderbijslag krijgen een kinderopvang toeslag aanvragen.

 

We willen u graag het vertrouwen geven, dat uw kostbaarste bezit bij Happy Kidz in goede handen is!

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 7.30 – 9.00 u en 15.00 – 18.30 u

Woensdagmiddag 12.00 – 18.30 u 

Interesse?

Maak een afspraak voor een intake gesprek en kom samen met uw kind(eren) vrijblijvend een kijkje nemen.

Mail: info@happykidz.be
Bel: 089-257475
Gsm: 00316-14576787