Kinderdagverblijf

0 - 4 jaar

Niet

mix 1.png

1  2  3 4.........

Wie

Weg  Is

Is Gezien

.......8 9 10

Hier

Ik

Ben

Visie & Missie

-“Happy Kidz” wil alle kidz en ouders HAPPY maken!

- Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich bij ons veilig, geborgen en thuis voelt.

- We willen u graag het vertrouwen geven, dat uw kostbaarste bezit bij Happy Kidz in goede handen is.

-Wij trachten een zo goed mogelijke huiselijke sfeer te creëren, die u terug kunt vinden in de inrichting, tuin, begeleiding en het aanbod.
- Uw kind zal positief benaderd en opgevoed worden door persoonlijke en liefdevolle aandacht
- Overzichtelijke en duidelijke speelruimtes zijn voorzien, waardoor er geborgenheid gecreëerd wordt en uw kind precies weet waar het kan spelen, eten, slapen en verzorgd wordt.

- Voldoende prikkels en uitdagingen voor alle leeftijden zijn voorzien met een boeiend en gevarieerd aanbod aan spelmateriaal en activiteiten, die educatief verantwoord zijn.

- Het stimuleren van zelfstandigheid wordt door de ogen van het kind bekeken. De inrichting van Happy Kidz is zo ontworpen dat het voor uw kind duidelijk is, waar het bv. zelf zijn jasje kan ophangen of dat het zelf het verzorgingskussen kan opwandelen via een klein trapje.

- Wij geven uw kind ook de ruimte voor zijn eigen ontwikkeling en zelfontplooiing, waardoor het gestimuleerd wordt in het nemen van zijn eigen initiatieven.

- Op een speelse wijze willen we uw kind “leerzame” vaardigheden aanleren. We werken thema gericht, dat ervoor zorgt dat er dagelijkse activiteiten zijn, die de ontwikkelingen stimuleren. Op jonge leeftijd leren zij knutselen, waarin de beleving en niet de resultaat
centraal staat.

- Het team bestaat uit vaste enthousiaste, deskundig en gediplomeerde begeleiders, die voldoen aan de vereisten van Kind &Gezin.

- Pedagogische begeleiding: observaties betreffende de ontwikkeling van uw kind worden door middel van ZiKo formulieren bijgehouden.

- Wij hechten veel waarde aan een goed en open contact tussen de ouders en de begeleiders

- Een heen-en-weer schriftje als aanvullend communicatiemiddel tussen u en de groepsbegeleiding.

- Full service: Happy Kidz voorziet in pampers, verzorgingsproducten, verse interne bereide maaltijden en schone beddengoed/ slaapzakken.

- Een tuin voor buitenactiviteiten en een “Happy Kidz”on tour busje.

- Er zijn 36 opvangplaatsen beschikbaar

- Ruime openingstijden: 7.30 – 18.30 uur

- Happy Kidz kan voor de ouders, die in België hun kinderbijslag krijgen een fiscaal attest van K&G geven en voor de ouders, die in Nederland hun kinderbijslag krijgen een kinderopvang toeslag aanvragen.

- Alle ouders krijgen daarbij ook nog een Belgische kinderopvangtoeslag van € 3,23 per hele opvangdag.

Interesse?

Maak een afspraak voor een intake gesprek en kom samen met uw kind(eren) vrijblijvend een kijkje nemen.

Mail: info@happykidz.be
Bel: 089-257475
Gsm: 00316-14576787